Go to Top

Botilbud til udviklingshæmmede i Nordjylland, paragraf 107

Botilbud Nordjylland – Botilbud til udviklingshæmmede i Nordjylland, paragraf 107

Den selvejende institution ”Hvem Kan” er etableret som en fond i henhold til lov om social service.

Botilbuddet består af 2 parcelhuse: Fælleshuset og Smedehuset.
De 2 huse fungerer fuldstændig som et samlet botilbud og ligger i gåafstand fra hinanden. Botilbuddet er normeret til 7 borgere og der er åbent hele året.

Det er institutionens formål, at give et botilbud ved hjælp af:

v pleje/omsorg
v vejledning
v støtte
v individuel hjælp
v læring

Brugen af egne ressourcer gives individuelt og ud fra:

v Grundloven
v FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948
v FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede
v Paulus første brev til Korinterne kap. 13, vers 4 og 7
v Øvrige gældende love på området

Vore værdier er menneskesyn med:

Rettidig omhu – vi tænker alle aspekter ind i vore beslutninger og handlinger.
Omsorg – vi er alle til stede med empati.
Tillid – vi lytter åbent og lader ordene og handlingerne stå til troende.
Respekt – når vi i tanke, ord og gerning handler til gavn for den enkelte.
Kærlighed – når vi i ord og handlinger viser, at vi kan lide den enkelte, selv efter voldsomme uoverensstemmelser.

Kontakt os hvis du har nogle spørgsmål